Ydinvoimalla saadaan paljon sähköä

Ydinvoimalla voidaan tuottaa suuria määriä sähköä, ja samalla saadaan pienennettyä kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen voimalaitokset sijaitsevat Loviisassa ja Olkiluodossa. Myös Espoossa on tutkimuskäytössä oleva reaktori. Valmisteilla on kaksi uutta yksikköä - yksi Olkiluotoon sekä toinen joko Simoon tai Pyhäjoelle. Ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on noin 25 prosenttia.

Lähde: http://www.energia.fi

Ydinvoiman valmistamiseen käytetään uraania, joka on uusiutumaton luonnonvara, mutta melko yleinen raaka-aine.

Ydinvoiman käyttöön liittyy ionisoiva säteily ja radioaktiivisuus, joiden takia voimaloiden säteilysuojeluun kiinnitetään erityistä huomiota.