Kotimaista energiaa

Turve muodostuu kuolleista kasvin osista maantumalla hyvin kosteissa olosuhteissa.

Turve on kotimaista polttoainetta, joka työllistää ja lisää energiahuollon varmuutta. Turvemaita on Suomessa n. 9 miljoonaa hehtaaria, ja turpeen osuus energiatuotannostamme on n. 6 %. Sateisina kesinä turpeen nosto on hankaloitunut ja määrä voi jäädä pienemmäksi. Tästä syystä pidetään ylivuotisia varmuusvarastoja.

Turpeen poltosta syntyviä päästöjä saadaan pienennettyä poltto- ja puhdistustekniikoilla, eikä luonto rasitu liikaa.