Täyttä höyryä

Jyväskylän Energian tuottaman teollisuushöyryn käyttäjä on Metso Paper Oyj. Höyry tuotetaan Savelan voimalaitoksella

Syntyvän kaukolämmön yhtiö toimittaa verkkoihin Jyväskylässä ja Jyväskylän maalaiskunnassa. Tuotettu sähkö käytetään pääasiassa Jyväskylässä.