Kivihiili syntyy kasveista

Kivihiili on syntynyt satojen miljoonien vuosien aikana maakerrosten väliin puristuksiin jääneistä kasveista.

Kivihiili on öljyn jälkeen maailman tärkein energianlähde. Liki kolmasosa maailman sähköntuotannosta ja viidesosa koko energian tarpeesta katetaan hiilellä. Suomessa kivihiilen osuus sähköntuotannosta on yli 16%. Kivihiilen käytön kustannus on kohonnut merkittävästi päästökaupan alettua. Sen kilpailuasema on heikentynyt esimerkiksi maakaasuun verrattuna. Tämä voi johtaa kivihiilen käytön vähenemiseen.

Lähde: http://www.energia.fi

Kivihiiltä on helposti saatavilla, ja se on melko edullinen raaka-aine.

Kivihiilen huonoja puolia ovat päästöt, mutta nekin on saatu pieniksi nykytekniikan avulla. Myös sivutuotteet, kuten tuhka ja kipsi, saadaan hyötykäyttöön maisemarakennuksessa ja kipsilevytuotannossa.