Mitä energia on?

Sitä on kaikkialla. Sitä käytetään ja kulutetaan. Se auttaa kasvamaan ja liikkumaan. Se ei häviä, mutta se muuttaa muotoaan. Mitä se on? Se on energiaa. Fysiikassa energia määritellään aineen, liikkeen tai esineen kyvyksi tehdä työtä eli saada aikaan muutosta. Kaiken kaikkiaan energia on elinehto, ilman energiaa ei siis ole elämää! Melkein kaikki tarvitsemamme energia on peräisin Auringosta ja sen säteilystä. Energia on siis sähköä, lämpöä, bensiiniä, polttopuita jne...

Sähkö on ihmiselle tärkeä tapa siirtää energiaa paikasta toiseen. Sähköä käytetään lämmitykseen, valaisemiseen, liikkumiseen, viilentämiseen ja vaikkapa tietokoneella pelaamiseen. Sähkö syntyy tavallisimmin voimaloissa, joissa liike-energia muutetaan generaattorin avulla sähköksi. Voimaloista sähkö siirtyy koteihin ja muihin käyttökohteisiin sähköverkon avulla.

Energian tarve on lisääntynyt hyvinvoinnin myötä; erilaisia sähkölaitteita on ympärillämme vaikka kuinka paljon. Energian sähköksi muuttaminen on kallista. Energian tuottaminen kuormittaa myös luontoa, koska sen tekemisessä syntyy erilaisia päästöjä, jotka voivat edistää ja kiihdyttää ilmaston muutosta. Siksi ei ole yhdentekevää, kuinka paljon sitä käytetään ja minkälaisista lähteistä sitä tuotamme. Energian säästäminen ja sen ympäristöystävällinen tuottaminen onkin luonnon ja meidän kaikkien kannalta tärkeä asia. Lisätietoa erilaisista energian lähteistä löydät sivun vasemman laidan linkeistä.