Energiaa yhteistuotantona

Yli puolet myymästämme sähköstä ja lähes 100 % kaukolämmöstä tuottavat omistamamme tytäryhtiöt Jyväskylän Energiantuotanto Oy ja Jyväskylän Voima Oy. Tuotantolaitoksistamme suurin on vuonna 2010 valmistunut Keljonlahden voimalaitos, jonka pääpolttoaineina käytetään turvetta ja puuta.

Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä jonka yhteydessä syntyy myös sähköä. Tällaista tuotantoa kutsutaan yhteistuotannoksi. Yhteistuotannossa saadaan sama määrä energiaa kolmasosan vähemmällä polttoaineilla sekä päästöillä pelkkään sähkön tai lämmön tuotantoon verrattuna.

Jyväskylän kaukolämmön tuotannossa avustaa Rauhalahden voimalaitos, 14 lämpö- tai aluelämpökeskusta sekä biokaasukeskus.

Jyväskylän Energian sähkön alkuperän löydät tästä linkistä.

Myymästämme sähköstä yli puolet on itse tuotettua.