Energiaa luonnosta

Puunkuoresta, hakkuujätteestä, hakkeesta, kannoista ja sahanpurustakin saadaan energiaa!

Puu on ympäristöystävällinen polttoaine, joka vähentää tuontienergian tarvetta ja parantaa työllisyyttä.

Suomessa energiantuotannossa pääosin käytettävää biomassaa ovat puu, ruokohelppi sekä biohajoava jäte (mm. metsäteollisuuden sivutuotteet; puun kuoret, jäteliemi)

Suomi on maailman puuenergian ja biomassan ykkösmaa.

Puu on ympäristöystävällinen polttoaine, joka vähentää tuontienergian tarvetta ja parantaa työllisyyttä.

Bioenergian osuus koko Suomen energiankäytöstä on noin viidennes. Bioenergian käyttö on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Lähde: http://www.energia.fi