Biokaasua Mustankorkean jäteasemalta

Jyväskylän Energia lisää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.

Kaatopaikalta saatava biokaasu korvaa sekä öljyä että turvetta kaukolämmöntuotannossa. Samalla se vähentää kaatopaikkatoiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä.

Biokaasulla tuotetaan kaukolämpöä Jyväskylän kaukolämpöverkkoon.

Biokaasun palamistuloksena syntyy huomattavasti vähemmän hiilidioksidia kuin esimerkiksi raskasta polttoöljyä käytettäessä. Biokaasun poltto ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää, koska poltettaessa siitä vapautuu sama määrä hiilidioksidia kuin kaatopaikalla. Biokaasulla tuotettua kaukolämpöä saadaan vuosittain noin 17 000 MWh, mikä vastaa yli 800 omakotitalon vuotuista lämmitysenergiantarvetta.